Xã Xuân Cao đi đầu trong công tác xây dựng Nông thôn mới

Xã Xuân Cao đi đầu trong công tác xây dựng Nông thôn mới

Trong năm 2013, Xã Xuân Cao đã thực hiện tốt 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xã Xuân Cao đi đầu trong công tác xây dựng Nông thôn mới

Trong năm 2013, Xã Xuân Cao đã thực hiện tốt 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc 8 năm trước · 1875 lượt xem

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.

Đăng lúc 9 năm trước · 1268 lượt xem