Xã Xuân Cao đi đầu trong công tác xây dựng Nông thôn mới

Ngày 14/03/2014 16:29:51

Trong năm 2013, Xã Xuân Cao đã thực hiện tốt 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xã đã làm đươc những việc như sau :
- Làm 200m đường bê tông tại thôn Nam Cao
- Làm khuôn viên nhà văn hóa
tải xuống (1).jpg
tải xuống (2).jpg