Về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn 03 tháng

Ngày 14/06/2023 16:29:43

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động được đào tạo nghề; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong phát triển sản xuất tại địa phương; chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn 03 tháng

Đăng lúc: 14/06/2023 16:29:43 (GMT+7)

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động được đào tạo nghề; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong phát triển sản xuất tại địa phương; chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương trong thời gian tới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)