Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem

10 điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Thực hiệnNghị quyết 170/NQ-CPngày 31/12/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, tạidự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)có những điểm mới được đề xuất như sau:

Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem