Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Xuân Cao

Đăng lúc: 09/08/2021 07:55:48 (GMT+7)

Họ tên: Lê Bá Tiến: Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Xuân Cao: Số điện thoại: 0949814496. Địa chỉ e-mail: letiencax@gmail.com.