hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

Ngày 11/01/2021 00:00:00

ngày 20 tháng 10 năm 2021 Đảng ủy xã Xuân Cao tổ chức hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao (1954 - 2020). Nội dung thảo luận đánh giá các thông tin, dữ liệu về lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

Đăng lúc: 11/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

ngày 20 tháng 10 năm 2021 Đảng ủy xã Xuân Cao tổ chức hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao (1954 - 2020). Nội dung thảo luận đánh giá các thông tin, dữ liệu về lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)